Nové témata
 

Inspirace pro nevšední dny

City

03.06.2019

Až najdeš cit k Bohu, přestaneš ubližovat jakémukoliv tvoru.

Požehnání

03.06.2019

Každému koho potkáš, požehnej mír s tebou, a začnou se dít opravdové zázraky teď a tady na Zemi.

Dětem dávej pohádky. V nich je pravda a moudrost. Lidé na ně zapomněli, ale dětem je neberte. Nemají děti potřebu být dospělí. Jejich potřeba je žít ty pohádky.

Dvě cesty

29.05.2019

Jsou tu tedy dvě cesty. Cesta získávání, hromadění a vlastnění. A pak druhá cesta, odpoutávání, propouštění a poznávání. Dohromady společně to moc nefunguje.

Vděčnost

28.05.2019

V častých případech se setkáváme s tím, že nevíme přesně co to ta vděčnost je. Mnoho z nás se s tím možná ani nesetkalo. je to dané tím, v jakém prostředí jsme mohli vyrůstat, k čemu nás druzí, rodiče a společnost vedli. K jakým principům nás vychovávali. Co jsme ve svém životě přijali za normy chování.

Existence

28.05.2019

Na světě existuje pouze láska. Ostatní projevy všeho jsou filmem, na který se láska dívá. Kristus sebe nazval cestou, protože nám chtěl říci: já jsem láska. Pokud je láska, nikdy nezmizel z tohoto světa, protože zákonem lásky je věčnost. Až toto pochopíme, budeme cesta a budeme láska, budeme realizovaní v existenci, že jsem ten, koho jsem hledal....

Jak na deprese

28.05.2019

Pokud máte deprese a strach, nemůžete se daným procesům vyhnout. A ubíjí vás. Je tu návod:

Pokud se dostanete do pravého stádia sebelásky, dostane se vám uzdravení. Takového, po němž ve svém duchu toužíme. A takového, které se vám dostane skrze ono uvědomění, že tuto cestu jsme si zvolili sami. Že je to náš proces uzrávání a pak uzdravení. Nemoc přichází jenom proto, že se nehledáme a nehledáme naši ztracenou lásku. A pak jsme takto...

Můj domov

21.05.2019

V mých očích zříš pouze sebe, a jak daleko dohlédneš, to je tvé.. ale můj svět zůstal neposkvrněn, neb království svaté je má zem, a království nebeské otce mého, tam jsem doma každý den, ..