Nové témata
 

Inspirace pro nevšední dny

Existence

28.05.2019

Na světě existuje pouze láska. Ostatní projevy všeho jsou filmem, na který se láska dívá. Kristus sebe nazval cestou, protože nám chtěl říci: já jsem láska. Pokud je láska, nikdy nezmizel z tohoto světa, protože zákonem lásky je věčnost. Až toto pochopíme, budeme cesta a budeme láska, budeme realizovaní v existenci, že jsem ten, koho jsem hledal....

Jak na deprese

28.05.2019

Pokud máte deprese a strach, nemůžete se daným procesům vyhnout. A ubíjí vás. Je tu návod:

Pokud se dostanete do pravého stádia sebelásky, dostane se vám uzdravení. Takového, po němž ve svém duchu toužíme. A takového, které se vám dostane skrze ono uvědomění, že tuto cestu jsme si zvolili sami. Že je to náš proces uzrávání a pak uzdravení. Nemoc přichází jenom proto, že se nehledáme a nehledáme naši ztracenou lásku. A pak jsme takto...

Můj domov

21.05.2019

V mých očích zříš pouze sebe, a jak daleko dohlédneš, to je tvé.. ale můj svět zůstal neposkvrněn, neb království svaté je má zem, a království nebeské otce mého, tam jsem doma každý den, ..

Na to, abych poznal Boha, nepotřebuji vůbec nic. Maximálně sebe.
A svůj zájem se s ním potkat. No a pak pozorovat, kdy se tak stane. Nabyla jsem dojmu, že napříč veškerými školami, co a jak máte dělat, aby jste se s ním potkali je jenom záminka, z někoho vymámit peníze. Pro peníze lidi vymyslí tisíce odvětví, kde vás budou...

Zachraňovat tuto zkázu světa, je jako přelívat lžičkou vodu z kýblu a snažit se naplnit tím bazén. Když voda kape z kohoutku, jednou a ne za dlouho, ten bazén opravdu naplní. Nesmíš zoufat, když vidíš bezohlednost a bezpráví. O to víc těch náprav stačí po lžičkách, pak se naučíme dělat vše správně. Správné je si sedat za volant a předpokládat,...

O ješitnosti

17.05.2019

Ach vy muži, ženete se do válek, rozbrojů a soubojů. Dokazujete světu svou sílu. Ale s kým si ji rozhodně nemáte co poměřovat je s citem, jemnějším pohlavím, matkou a dětmi, či slabšími. Pokud se vám tu skutálelo dokazování si své síly - tento boj jste prohráli.

Gentleman

16.05.2019

Gentleman se pozná podle toho, zda v danou chvíli myslí na sebe, nebo na někoho druhého. A taky podle toho, co z toho tedy nastane.

Odhodlání

15.05.2019

Dnes se musíš rozhodnout, zda mít strach a nic nedělat. Nebo se postavit a pracovat. Ale na čem to máme pracovat? Na rozvoji svého vědomí, protože vědomý člověk ví, co má kdy vykonat. Co je prospěšné a co je zbytečné. Nic nedělat je pro slabé. Jenom silné bytosti ví, kudy se ubírat. I proto je důležité dobře volit, s kým...