Existence

28.05.2019

Na světě existuje pouze láska. Ostatní projevy všeho jsou filmem, na který se láska dívá. Kristus sebe nazval cestou, protože nám chtěl říci: já jsem láska. Pokud je láska, nikdy nezmizel z tohoto světa, protože zákonem lásky je věčnost. Až toto pochopíme, budeme cesta a budeme láska, budeme realizovaní v existenci, že jsem ten, koho jsem hledal. Jsem láska a vše ostatní pomine.