Můj domov

21.05.2019

V mých očích zříš pouze sebe, a jak daleko dohlédneš, to je tvé.. ale můj svět zůstal neposkvrněn, neb království svaté je má zem, a království nebeské otce mého, tam jsem doma každý den, ..