Voda základ života

Naše tělo je z převážné většiny složeno z vody. Uvádí se až 60- 70 % u dospělého jedince a až 85 % u kojenců. Bez vody si svůj život neumíme představit. Bez vody se neobejdeme každý den. Jenomže svoji potřebu vody bereme tak nějak automaticky. A protože máme právě ono automatické přistupování k mnoha běžným činnostem, vodu a její potřebu jsme k ní takto zařadili.

O vodě existuje mnoho studií a čím více se naše doba modernizuje a my jako celek a lidstvo procházíme neustálým vývojem, stáváme se svědky mnohé problematiky s vodou spojené. A protože voda předurčuje naše základní přežití, přibližme si její význam do hloubky.

Jak moc si například uvědomujeme, zda-li pijeme opravdu čistou vodu? Zda voda v naší krajině se dá považovat za čistou? Pijeme vodu pouze kohoutkovou s chlórem, nebo kupovanou vodu v plastových lahvích, či dokonce s bublinkami? Největší podíl balené vody přitom připadá na vodu ochucenou cukry, umělými sladily či přidanými aditivy. Jsou pro nás vůbec zdravé a prospěšné? A dá se taková voda započítávat do pitného režimu? Co to vlastně pijeme? Víme, jakou kvalitu voda a zdroje, které k ní máme má? Kolikrát máme na stole mnohem častěji čaj ze sáčku, kávu, vodu se sirupem, či šumivými tabletami?

Kolik z nás má doma čistou vodu ze studánky? Pramenitou rovnou z přírody? Bez plastů, bez výrobních zbytečných procesů? Jenomže v dnešní době vůbec netušíme, jaká kvalita vody se u nás vyskytuje. Je prokázáno nejen úbytek kvalitní pitné vody, ale znečištění spodních vod napříč celou republikou. A v poslední době se potýkáme s dalším globálním efektem, a to je rapidní úbytek vod v pramenech, řekách, potocích a studnách. O obsahu všech vod bych se zde nerada zmiňovala, a to z toho důvodu, že je tato problematika velice obsáhlá, odborná a k tomu bychom potřebovali mnohých publikací. Pro zjednodušení si uveďme pár příkladů pouze.

Voda sama o sobě je element - živel. K dalším elementům řadíme oheň, dřevo, vzduch, a kov. Z těchto pěti prvků je zde na zemi všechno složeno. Voda přenáší energii, má vlastní paměť a dokonce nese jistý genetický kód - emoci. Vodu jak ji všichni známe nepijeme a neužíváme v její čisté podobě. Je složením mnoha dalších částí, které nazýváme jako tvrdost vody. Co je to ta tvrdost je vlastně obsah všech minerálů a sloučenin v ní obsažených. Doslova: Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. Může být trvalá a přechodná.

A protože voda si nese sebou paměť, dostáváme se k faktu, že i voda "kohoutková" je energeticky nabouraná vodovodním potrubím. Ty trubky jsou staré, rezavé a špinavé. No a když jimi voda protéká, získává jejich vliv a kvalitu. Dále je chemicky ošetřena také chlórem. Chlór je taková zbraň. Chlór má za následek, že ničí a zabíjí ony živé organismy ve vodě, přičemž je pouze zabíjí, zůstatek mrtvých organismů v ní tedy zůstává. Čistou vodu získáme pouze generováním a očistou. Buď přírodní cestou, kdy putování vody prochází směsí kamenů, písku a zeminy. V přírodě se sama touto cestou čistí. Pro domácí použití k získání čisté vody používají domácnosti nejlépe prostřednictvím osmotické technologie nebo jinými uhlíkovými filtry. Pokud doma nemáte ani jednu z nich, můžete si pomoci k čisté vodě také tím, že má ony paměťové a energetické vlastnosti. Použitím určitých krystalů, minerálů, polodrahokamů. Které necháte několik hodin ve vodě nabíjet.

Co bychom neměli ale opomíjet je, že vodu ovlivňujeme i vlastními myšlenkami. 
A protože voda znamená dar života, tak voda je i dárcem zdraví. A dokonce i sama o sobě může mít léčivé vlastnosti - schopnosti. Tudíž na závěr bych chtěla podotknout, že proto, abychom pro sebe něco udělali, nemusí to být nic extra velkého. Ale přitom velmi objevného. Prostě k vodě můžeme promlouvat. Můžeme ji poděkovat. Můžeme ji vštípit moc uzdravení. Pouhým vyslovením našeho přání ke sklenici s vodou. Děkuji ti za dar života, děkuji ti za mé zdraví a pročištění organismu. Děkuji ti za to, že jsi. Mám tě rád.

Takto svou sklenicí vody, kterou vypijeme získáme nabitý element, který vám pomůže se pročistit, nebo i uzdravit. Vše závisí na míře našeho přesvědčení, že to tak je. Proto neplýtvejme vodou a chraňme ji. V příloze přikládám názorný graf, jak moc se podílíme na znehodnocování vody tím, jak s ní vlastně nakládáme. Važme si více vody a života na zemi a bude se nám nejen lépe a s lehkostí usínat, ale budeme také opravdově žít s plným pocitem lásky, kterou voda také je.


Z doporučení: osmotická filtrace včetně mineralizace kohoutkové vody, nebo studniční, používání diamantové vody nebo jinak energeticky nabíjené vody s využitím zalévání rostlin, přidávání do jídelníčku také zvířatům, do pítek venkovnímu ptactvu, vléváním zpět do koloběhu vody - do potoků, řek a i tam, kde přebytečnou vodu vypouštíme. Navracet vodě její kvalitu, žehnat jí a dávat ji své láskyplné emoce. / viz informace níže z videa, nebo textů o diamantové vodě a jak ji množit. Z literatury knihy např. autora Masaru Emoto./


Voda 

čištění, mineralizace, vizualizace, jednota,
uzdravování, sebepřijetí, čistota, láska, emoce...


https://www.diamantovavoda.cz/vznik.html


Masaru Emoto, studie o vodě:


Nejzajímavější dokument o vodě 

Navazující témata k našemu zdraví


O výskytu patogenů v našem těle a jak se na ně dívá z pohledu čínské medicíny: