Voda základ života

Naše tělo je z převážné většiny složeno z vody. Uvádí se až 60- 70 % u dospělého jedince a až 85 % u kojenců. Bez vody si svůj život neumíme představit. Bez vody se neobejdeme každý den. Jenomže svoji potřebu vody bereme tak nějak automaticky. A protože máme právě ono automatické přistupování k mnoha běžným činnostem, vodu a její potřebu jsme k ní takto zařadili.

O vodě existuje mnoho studií a čím více se naše doba modernizuje a my jako celek a lidstvo procházíme neustálým vývojem, stáváme se svědky mnohé problematiky s vodou spojené. A protože voda předurčuje naše základní přežití, přibližme si její význam do hloubky.

Jak moc si například uvědomujeme, zda-li pijeme opravdu čistou vodu? Zda voda v naší krajině se dá považovat za čistou? Pijeme vodu pouze kohoutkovou s chlórem, nebo kupovanou vodu v plastových lahvích, či dokonce s bublinkami? Největší podíl balené vody přitom připadá na vodu ochucenou cukry, umělými sladily či přidanými aditivy. Jsou pro nás vůbec zdravé a prospěšné? A dá se taková voda započítávat do pitného režimu? Co to vlastně pijeme? Víme, jakou kvalitu voda a zdroje, které k ní máme má? Kolikrát máme na stole mnohem častěji čaj ze sáčku, kávu, vodu se sirupem, či šumivými tabletami?

Kolik z nás má doma čistou vodu ze studánky? Pramenitou rovnou z přírody? Bez plastů, bez výrobních zbytečných procesů? Jenomže v dnešní době vůbec netušíme, jaká kvalita vody se u nás vyskytuje. Je prokázáno nejen úbytek kvalitní pitné vody, ale znečištění spodních vod napříč celou republikou. A v poslední době se potýkáme s dalším globálním efektem, a to je rapidní úbytek vod v pramenech, řekách, potocích a studnách. O obsahu všech vod bych se zde nerada zmiňovala, a to z toho důvodu, že je tato problematika velice obsáhlá, odborná a k tomu bychom potřebovali mnohých publikací. Pro zjednodušení si uveďme pár příkladů pouze.

Voda sama o sobě je element - živel. K dalším elementům řadíme oheň, dřevo, vzduch, a kov. Z těchto pěti prvků je zde na zemi všechno složeno. Voda přenáší energii, má vlastní paměť a dokonce nese jistý genetický kód - emoci. Vodu jak ji všichni známe nepijeme a neužíváme v její čisté podobě. Je složením mnoha dalších částí, které nazýváme jako tvrdost vody. Co je to ta tvrdost je vlastně obsah všech minerálů a sloučenin v ní obsažených. Doslova: Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. Může být trvalá a přechodná.

A protože voda si nese sebou paměť, dostáváme se k faktu, že i voda "kohoutková" je energeticky nabouraná vodovodním potrubím. Ty trubky jsou staré, rezavé a špinavé. No a když jimi voda protéká, získává jejich vliv a kvalitu. Dále je chemicky ošetřena také chlórem. Chlór je taková zbraň. Chlór má za následek, že ničí a zabíjí ony živé organismy ve vodě, přičemž je pouze zabíjí, zůstatek mrtvých organismů v ní tedy zůstává. Čistou vodu získáme pouze generováním a očistou. Buď přírodní cestou, kdy putování vody prochází směsí kamenů, písku a zeminy. V přírodě se sama touto cestou čistí. Pro domácí použití k získání čisté vody používají domácnosti nejlépe prostřednictvím osmotické technologie nebo jinými uhlíkovými filtry. Pokud doma nemáte ani jednu z nich, můžete si pomoci k čisté vodě také tím, že má ony paměťové a energetické vlastnosti. Použitím určitých krystalů, minerálů, polodrahokamů. Které necháte několik hodin ve vodě nabíjet.

Co bychom neměli ale opomíjet je, že vodu ovlivňujeme i vlastními myšlenkami. 
A protože voda znamená dar života, tak voda je i dárcem zdraví. A dokonce i sama o sobě může mít léčivé vlastnosti - schopnosti. Tudíž na závěr bych chtěla podotknout, že proto, abychom pro sebe něco udělali, nemusí to být nic extra velkého. Ale přitom velmi objevného. Prostě k vodě můžeme promlouvat. Můžeme ji poděkovat. Můžeme ji vštípit moc uzdravení. Pouhým vyslovením našeho přání ke sklenici s vodou. Děkuji ti za dar života, děkuji ti za mé zdraví a pročištění organismu. Děkuji ti za to, že jsi. Mám tě rád.

Takto svou sklenicí vody, kterou vypijeme získáme nabitý element, který vám pomůže se pročistit, nebo i uzdravit. Vše závisí na míře našeho přesvědčení, že to tak je. Proto neplýtvejme vodou a chraňme ji. V příloze přikládám názorný graf, jak moc se podílíme na znehodnocování vody tím, jak s ní vlastně nakládáme. Važme si více vody a života na zemi a bude se nám nejen lépe a s lehkostí usínat, ale budeme také opravdově žít s plným pocitem lásky, kterou voda také je.


Z doporučení: osmotická filtrace včetně mineralizace kohoutkové vody, nebo studniční, používání diamantové vody nebo jinak energeticky nabíjené vody s využitím zalévání rostlin, přidávání do jídelníčku také zvířatům, do pítek venkovnímu ptactvu, vléváním zpět do koloběhu vody - do potoků, řek a i tam, kde přebytečnou vodu vypouštíme. Navracet vodě její kvalitu, žehnat jí a dávat ji své láskyplné emoce. / viz informace níže z videa, nebo textů o diamantové vodě a jak ji množit. Z literatury knihy např. autora Masaru Emoto./


Voda 

čištění, mineralizace, vizualizace, jednota,
uzdravování, sebepřijetí, čistota, láska, emoce...


https://www.diamantovavoda.cz/vznik.html


Masaru Emoto, studie o vodě:


Nejzajímavější dokument o vodě 

Navazující témata k našemu zdraví a vodě


Naše tělo je vlastně samá voda. Všude kolem nás je nějaká voda. Vlhkost ovzduší, vodu kterou pijeme. Vodu kterou užíváme. Voda která k nám z nebes či země sestupuje. Všude voda. Princip božského se přibližuje poznání kapka vody - duše individuální a oceán - duše všehomíra. Kdy přijde den, kdy se ona kapka vody s oceánem jednou zase spojí.

Kapka nepotřebuje řešit, kdy bude oceánem. Ve svém jádru kus oceánu má vždy v sobě. A protože jsme tedy onen oceán, chovejme se tak. Pokud se Země zlobí, je to proto, že popíráme ji samotnou. Její projev existence. Její rozmanitost. Popíráme její nejjasnější blízkost. Protože ve vesmíru právě ona nás nyní spojuje. Se sebou samou.

Pokud sebe sami nezkoumáme, nemůžeme chápat vůbec nic. Je to dané tím, že náš rozvoj a naše vědomí je ohraničeno tím, kam sami dohlédneme. Pokud tedy nerozumíme ani sobě, nemůžeme rozumět ničemu ostatnímu. Vesmír je multidimenzionální. Co je v tom nejmenším, je i v tom největším. Proto nemusíme letět do vesmíru abychom něco poznali. Proto můžeme pouze zkoumat sami sebe a kolik se toho dozvíme.

A voda. Voda je nosič. Nese informace, pokud má být uzdravena a její projev čistý, měli bychom se o to i sami snažit. Čisto v nás, čisto kolem nás. Radost v nás, radost kolem nás. Apod. Dávejte vodě vše, co můžete. Svou pozornost, lásku, díky. Časem se vám může stát, že se váš vztah rozvine. Vztah k vodě je stejný jako vztah k božskému.

Pracujme na tom. Vlévejte vodu diamantovou, vodu s čistými úmysly. Vodu, které jste poděkovali zpět zemi do koloběhu přírody. Vůbec nemusíte tušit, jakou cenu to pro ni má. Kapka dobra, kapka naděje, kapka díků, kapka lásky, kapka kusu sebe samého vodě  dává odvahu čelit velkým bolestem, které se na zemi projevily. Každá kapka se v dobru spočítá. Děkuji, pokud máte pro vodu pochopení. A děkuji mnohem víc, pokud vodu chráníte, nebo ji třeba jenom zpíváte.