Zdroj síly je v každém z nás

ZDROJ SÍLY

Všichni něco ve svém životě hledáme, nebo snažíme získat. Málokdy si ale uvědomujeme, co to přesně vlastně je. Jak se třeba i nehledání projevuje?  Zjistili jsme někdy, že naše snažení už dál tímto způsobem jak doposud - nikam nevede? Jak tedy hledat a nacházet? A co vlastně? Na takové témata vznikl tento web, který má za cíl najít na cestě svůj zdroj síly, sebe sama a radovat se.

Všem ženám

Milé ženy, které si podobným procházíte, věřte, že tam, kde je uzdravená žena, ženství v její celistvosti, kde je mír a klid za dobře učiněnou práci na sobě, kde je i ocenění, odvaha a odevzdání. Tam je svět v pořádku. Tam se znovu rodí vědomí do své čisté podstaty, že když je žena šťastná, je šťastný i celý svět. Protože žena je svět pro muže. A žena je nositelkou nového života. A žena je ta, která tento svět uzdravuje. Muži by měli chápat, kolik práce duchovní na ní zůstává a o to jí dát tolik svobody, pocitu odpočinku, náklonnosti i vřelosti. Protože takovýto svět je teprve v pořádku. A vše začíná od nejmenšího k největšímu, nikdy to naopak nebylo. Od nás, od našich uzdravených vazeb v rodinách, k dalším kteří jsou v našem okolí.

Od světa nemůžeme očekávat, že nás spasí, zachrání, nebo že to udělají vědci, politici, vůdci či kdokoliv jiný. Svět se zachrání, když budeme mít čisté, bezpečné a opravené ženství a také vřelé a nakloněné vztahy. Vztahy, které si navzájem dávají úctu, lásku, porozumění, čas i pohodu. Tehdy naše Země vystoupí z oparu a inverze.

Tehdy naše Zem se zvedne k ráji. Očekáváme-li tento posun, čiňme takto. Děkuji. Děkuji za všechny ženy, které se rozhodly se uzdravit.
Vnímat své ženství jako dar a cennost a nebudou ji zahazovat pro vztahy, kde se nenaplňuje působení lásky, a také odjedou s odvahou a hrdostí z těch míst, kde se jim nedostává plného procítění lásky.


Protože láska je silou, která ženu zvedá vzhůru a tak zároveň i celou Zemi.
Lidé bděte, a jděte v lásce. Láska je vnitřní svoboda a bohatství. To všechno ostatní rozeznejte, zda jsou to jenom rozmary, strach, malomocenství a pro nás již nepoužitelné charaktery věcí, událostí. Naši zemi léčí dobré vztahy. Vztahy se všemi...
V jednoduchosti je síla, 
v odříkání je disciplína,
v prázdnotě je hloubka, 
v hledání je nalézání.

V odevzdávání je poznání.
Ve tmě kousek světla,
ve světle i zárodku tmy.
Celí jsme vším a obojím,
a přesto vidíme se nejmíň.

Většinou pozorujeme okolí,
kdy víme nejvíc o sobě?
Když se shlédneme, že vše co pomine,
není pořád výsledek.


Cesta rozvoje

Když se vydáme na cestu vlastního rozvoje, když poznáme, že naše myšlenky nejsme my. Že nejsme jenom tělo fyzické. Že máme i ducha, který se stravuje. Začneme si ho všímat.

Vnímáme jej ve svém středu, nebo hrudníku. Vnímáme své srdce, vnímáme, kdy a jak promlouvá. Nebo vnímáme, že tu prostě je. A toto je jen začátek. Po přiznání si, že
v sobě nosím něco, co jsem dosud přehlížel, se začnou věci v našich životech měnit.

Na vydanou cestu si musíme vzít dost odvahy a víry. Protože vesmír začne spolupracovat, ale takovým způsobem, že nám začne první dávat překážky, jestli jsme se upevnili ve víře, jak si sebe uvědomujeme nebo ne. Jestli jsme opravdu pevně rozhodnutí svůj střed hledat a nalézat. A pokud se nenecháme zvyklat, vždy tu bude stát na prvním místě a promlouvat, jak na každou situaci máme reagovat.


následující témata jsou nyní v přípravě, děkuji za strpení..


Vstup na tyto stránky link - www.zdrojsily.cz 

TOPlist