Život je jako voda, 

plyne a nestojí na místě

a takto se poznáváme v opravdové realitě, v neustále v proměnné


To co si zasluhuje v životě naši největší pozornost tedy je to, co zůstává vždy neměnné. Po něm pátráme. Jeho hledajíce. Poznatku, skutečnosti a pravdy. 

Poznaného v nepoznaném. Poznání o nevědomosti. Zdání a klamu, či iluzi. A jeho rozlišování, bádání a uskutečňování. Že poznání je o pozorování z pozice pozorovatele. Všechny pravé zážitky zažíváme v tichosti a duchapřítomnosti sebe samého. 

Vystoupit na cestu poznávání je vydat se k práci seberozvoje. Tento blog slouží jako pomocná indície.

Těm, kteří hledají. Kteří najdou pomocnou ruku těmi slovy. Když se život stane někdy zakopnutím a my hledáme, od čeho se vlastně odrazit. Když potřebujeme pocit sounáležitosti. Nebo vědomí toho, že někdo tady taky šel, a prokousával se zkouškami.

Když máme pocit, že ty chvíle, které prožíváme jsou velmi těžké a máme zdání, že tu s námi nikdo není. V těchto chvílích jsem tu s vámi, prostřednictvím písma. 

Vybraná témata dnešních dní

Proč pokládání otázek

sebedotazování je cestou sebepoznání

Texty k zamyšlení

jsou náhledy z pohledu vlastního prožitku

Duchovní aspekt

Duchovní aspekt není pouze myšlenka