Znamení


Ve znameních se skrývá tajemství oné neviditelné komunikace. Znamením pro nás jsou zjištění, že někdo na cestě s námi je. Ukazuje nám cestu, či k nám promlouvá. Vnitřní hlas, intuice, bytosti vznešené či nebeské.