Kdy žijeme

08.06.2019

Kdy žijeme? Pokud jsme svůj čas rozdělili, na dobu kdy spíme, na dobu, kdy děláme zautomatizované činnosti. Dobu, kdy pracujeme, nikoliv pro tvůrčí činnosti, ale pro naplňování potřeb svých nadřízených. Pak nám ze dne zůstane zlomek času, který dále věnujeme lidem kolem sebe. Nám z takového způsobu života nezbývá téměř nic. Pokud se aktivně denně nezúčastníme práci na zušlechtění našeho jsoucna, promarňujeme si tak všechny dny, pro které jsme na zemi vstoupili.