Svoboda

je si uvědomit, že jsme svobodní 

slova, která léčí

můžeme přijmout možnost, že naděje, dotyk a pocit bezpečí jsou na blízku


můžeme nalézat slova a blízkost příběhů i prostřednictvím internetu, pokud si zvolíme tuto cestu

že určitá slova jsou programy a afirmace, jak si určit, co je pro nás důležité, a můžeme se jimi uzdravit, tím, že je do sebe přijmeme


Jsem zdráv, jsem šťasten, 

jsem rád za to, že tady jsem,..


Svoboda je si uvědomit, že vše pro co se rozhoduji, je má vlastní volba.