Symbolika s řádem

26.03.2021

V poslední době jede velký bům ohledně ochranných symbolů a bytostí s nimi spojenými.

Co se týče například Ganéši, Ganéša jako ochránce a nejvyšší symbol moudrosti chrání domy a lidi před započetím důležitých událostí. Abychom jeho ochrany nepozbyli, je důležité vědět, že Ganéša je ochráncem.

Tedy když má někoho chránit, je potřeba dodržovat určité pravidla. A to si uvědomit, že ochranné věci, pokud nám mají sloužit nemůžeme znesvěcovat.

K znesvěcování patří zabíjení a vše s tím spojené. Pokud tedy mám v jídelníčku maso, a na talíři a pak se modlím ke Ganéšovi, tak to asi nebude mít účinek. Stejně tak, když žádám bytosti o ochranu a modlím se a pak provozuji znesvěcování svých blízkých pomluvami.

Co se týče neubližování, sem patří všechno od počátku našich myšlenek. Neubližovat sobě ani druhým. Přát jim to dobré. Pokud si přejeme odplaty, tak to není přání dobrého. Stejně se to vrátí k nám jak bumerang. K nezabíjení tedy patří všechno. Od myšlenek až po skutky. Ne pouze nůž zarytý do jiné bytosti.

Nebo když se jakoby modlíme a duchem jsme prostě úplně někde jinde. S myšlenkami na to, co budu vařit na oběd. Jsme ale bytosti omylné a prostě se tu něco učíme. Hlavně asi respekt k sobě všichni navzájem.

Největší zlo na naší planetě je totiž zlem našich nejen skutků, ale i zákeřných myšlenek. Na pomstu a podobně. Takové to, já vám ještě ukážu. Všichni jsme před Bohem ale rovnocenné bytosti a mohli bychom si to začít v životě uvědomovat a uskutečňovat.

Stejně tak je to s jinými božskými bytostmi, které si voláme pro svou ochranu. Nebo si do domu vnášíme jejich symboly, sošky a obrazy. Některé bytosti nemají rády chaos, nepořádek, špinavé boty, a nebo když mají sedět někde zaházení v šuplíku mezi dalšími neuctivými věcmi. V přírodě je řád, ve vesmíru taky a stejně tak tento řád bychom měli umět vnést do našich domovů i životů. A pak k úctě k daným bytostem, andělům i bohům. K sobě navzájem.