Láska koná

17.06.2019

Moje zkušenost popsaná slovy je taková, že když se chceme spojit a sjednotit se svou cestou, a zabránit procesům, které nás odvádí z této cesty pryč je uvědomění si absolutní důvěry. Naladit se na tu konkrétní důvěru v sobě a k entitě, k níž máme hluboký vztah. Pokud chápeme význam duchovního světa, který jsme prožívali na nevědomé úrovni a nyní se jej snažíme implementovat do současného praktického života. Je to právě tato živoucí energie i ve hmotě, v důvěře ve vedení či Krista. Pokud se dokážeme v těch těžkých situacích k tomuto vztahu uvědomit, dostane se nám obrovské úlevy, soucitu a porozumění. A to je to, co u sebe hledáme. Tento nástroj, jak jej v sobě ukotvit. A pak jak jej v sobě prohloubit a procítit v co nejširším měřítku. Ve svých činnostech, myšlenkách, vizích a hlavně ve vlastním srdci. Když se dokážeme procítit ve svém srdci a přijmout a zahrnout se do nekonečné lásky Ježíše Krista. Všechny vlivy, které by bránily okamžitě ztrácí svou sílu či platnost. Ztratí ji opravdu okamžitě. Na nás je si být vědomý a procítit boží lásku v sobě a na sobě. jak k nám proudí a jak nás zalévá svým pochopením. Soucitem. Z tohoto stádia se dokážeme uklidnit a pokračovat dál. Uvědomit si, že já nejsem ten kdo koná, ale že ona láska skrze mne koná. To je ta důležitá afirmace. Láska koná skrze mne, pokud si myslíme, že to dokážeme sami, ego nás strhne. Jenom v pokoře toho, že my jsme kanál, který rozlévá lásku skrze vlastní kanály, ale láska je univerzální a proudí. Není naším vlastnictvím, může být jenom dávána dál. Takto se zbavíme tlaku z toho, že nejsem schopen pro transformaci nic vykonat. Prostě se pustíme všech madel, jdeme sice do neznáma. Ale láska ví co dělá, láska nás povede. Na nás je ta důvěra. Láska koná.