Knihovna

Knihy z mé knihovny. Ty na jejichž myšlenky se nezapomíná. Ty, které vnáší smysl do mého života, nebo ty, které v různých časech mají stálá poslání.

Složitost nebo jednoduchost jejich obsahu je různorodá. K některým jsem přišla dříve, k jiným třeba později. V každé jsem si našla užitečnost i jistou jedinečnost..

Hledáme-li v životě odpovědi na naše otázky, ztišení a klid pro duši. Hledáme tím, že hledáme odpovědi. Při četbě takových knih dostáváme dary, dary poznání druhých lidí, které nás uklidní, že nejsme na zcestí, ale na cestě za oním poznáním.

A v některých časech vám přijde taková četba takovým rituálem, završením každého dne. Kdo rád čte, rozvíjí se. Rozvíjí správné myšlenky. Rozvíjí sebe sama. A k tomu postačí se věnovat četbě. Otevře neviditelné kanály, které stojí za povšimnutí. Četba tohoto žánru není jako si dát kávu a posedět u filmu. U některých kapitol se zastavíte mockrát. Některé člověk zvládne nasát jen kousíček. Ale vždy nás přivedou jaksi k sobě.